Tag: Western Countries

ஜனநாயகத்தின் மீதான உலகளாவிய அதிருப்தி தவிர்க்க முடியாதது!

செய்தி: சில வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களின் அரசியல் விருப்பங்களை ஆய்வு செய்தனர். இதற்காக 1995 ...

Read more