Tag: Monks

கிழக்கின் தொல்பொருள் பணிக்குழுவில் மேலும் 4 துறவிகளை இணைத்துள்ளார் கோத்தபாய!

அரசியலமைப்பின் 33 வது பிரிவின்படி தனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி ஜனாதிபதி கோதபாய ராஜபக்ஷ ஜூன் மாதம் ஜனாதிபதி பணிக்குழுவை நியமித்திருந்தார். ஒரு புதிய வர்த்தமானி அறிவிப்பில், ...

Read more

கிழக்கின் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்க ஓர் தனிப்படை – தேரர்களுக்கு கோத்தா!

ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்ஷ, கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள பழங்கால பாரம்பரிய இடங்களை முறையாக ஆய்வு செய்து பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைக்காக பாதுகாப்பு செயலாளர் தலைமையிலான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவை நியமித்துள்ளார். ...

Read more