Tag: Indian billionaires

கோவிட் காலத்தில் இந்திய பில்லியனர்களின் செல்வம் 35 சதவீதமாக அதிகரிப்பு!

இந்தியாவின் முதல் 100 பில்லியனர்களின் சொத்துக்கள், கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் கோவிட்-19 தொற்றுநோய் இந்தியாவைத் தாக்கியதில் இருந்து ரூ. 12.97 ட்ரில்யனாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த தொகை ...

Read more