Tag: Dhu al-Qa’dah

ஹுதைபிய்யாஹ்வில் நடந்தது அரசியல் சாணக்கியமே ஒழிய சமரசமல்ல!

உலகெங்கும் இஸ்லாத்தின் தூதை சுமந்து செல்பவர்களுக்கு ஹுதைபிய்யாஹ் உடன்படிக்கை பல படிப்பினைகளை போதிக்கிறது. இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணியில் விவேகமான அரசியல்வாதிகளது இன்றியமையாமை பற்றி அது எடுத்தியப்புகிறது. அழைப்புப் ...

Read more