Tag: Creamation

தகனத்தை நிறுத்து! – இலங்கை மீது ஐ.நா நிபுணர்கள் சீற்றம்! – (முழு முறையீடும் தமிழில்)

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்பு அறிக்கையாளர்களான அஹ்மத் ஷாஹீத், பெர்னாண்ட் டி வரென்னெஸ், க்ளெமென்ட் நைலெட்சோசி வவுல் மற்றும் தலாலெங் மொஃபோகெங் ஆகியோர், கோவிட்-19 இனால் இறந்தவர்களை ...

Read more