Tag: abolishment of the Caliphate

89 ஆண்டுகளுக்கு முன் மார்ச் 3ஆம் திகதி என்ன நடந்தது ?

முஸ்லிம்களின் ஒரே தலைமையாகவும், பாதுகாப்பு அரணாகவும் விளங்கிய கிலாஃபா இஸ்தான்புல் நகரில் முஸ்தஃபா கமால் பாஷா என்ற துரோகியால் ஹிஜ்ரி 1342 ரஜப் 28 (கி.பி.1924, மார்ச் ...

Read more