தாருள் இஸ்லாம், தாருள் குப்ர் என்பவற்றிற்கிடையிலான வேறுபாடு!

முன்னைய காலத்தில் மிகத்தெளிவாக முஸ்லிம்களால் புரிந்துகொள்ளப்பட்டு ஒழுகப்பட்ட இஸ்லாத்தினுடைய மிக முக்கிய எண்ணக்கருக்கள், சிந்தனைகள், விளக்கங்கள் எல்லாம் இன்றைய சூழலில் மிக மேலோட்டமான புரிதல்களுடன், அல்லது குறைபாடுடைய...

Read more

முஸ்லிம் அல்லாத நாடுகளில் வாழும் முஸ்லிம்கள் பரப்புரைக்குழுக்கள் (lobby groups) அல்லது அழுத்தக்குழுக்களை (Pressure groups) உருவாக்கி இயங்க முடியுமா?

கேள்வி: முஸ்லிம் அல்லாத நாடுகளில் வாழும் முஸ்லிம்கள் அழுத்தக்குழுக்களை உருவாக்கி தமது அரசாங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமா? அவ்வாறு அரசாங்கங்களுக்கோ, அல்லது அதன் நிறுவனங்களுக்கோ அந்த நாட்டின்...

Read more

மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை

இன்றைய உலகில் இஸ்லாமிய சமூக வாழ்வமைப்பொன்று எங்குமே இல்லாத சூழலில் முஸ்லீம்கள் அல்லாஹ்வின் வழிகாட்டலுக்கு முற்றிலும் மாற்றமான சட்டநடைமுறைகளைக் கொண்ட சமூகவொழுங்குகளுக்குள் வாழ நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் விளைவு...

Read more

இன்சுரன்ஸ் குறித்து இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது?

ஆயுள் காப்பீடு, பொருள் காப்பீடு, வாகனக் காப்பீடு, சொத்துக் காப்பீடு அல்லது மற்ற எந்தவகையான காப்பீடு முறையாக இருந்தாலும் அவை அனைத்தும் ஓர் ஒப்பந்தமாகும் காப்பீடு நிறுவனத்திற்கும்...

Read more

இஸ்லாமிய பெண்களின் உடை

அண்மையில் ஜெர்மனியிலும் பிரான்சிலும் ஹிஜாப் எனும் இஸ்லாமிய உடை அணிதலுக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்கள் முஸ்லிம் பெண்களின் உடைநெறி சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை மீண்டும் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது. இது...

Read more