யதார்த்தம் எது? - கருத்து சுதந்திரத்தின் பெயரால் ...

யதார்த்தம் எது ? 21 பிப்ரவரி 2015

யதார்த்தம் எது? நிகழ்ச்சி தனது முதலாவது கருப்பொருளாக அண்மையில் பிரான்ஸ் நாட்டில் சார்லி ஹெப்டோ சஞ்சிகை காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற தாக்குதல் தொடர்பாகவும், முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் கண்ணியம் காப்பதில் முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு தொடர்பாகவும் விரிவாக ஆராய்கிறது.

எமது உம்மத்