யதார்த்தம் எது ?

யதார்தம் எது ? நிகழ்ச்சி

யதார்த்தம் எது ? 22 பிப்ரவரி 2015

இஸ்லாமும் முஸ்லிம் உம்மாஹ்வும் எதிர்நோக்கும் சமகால சவால்கள் பற்றி ஆழமாக ஆராயும் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி..!

 

 

 

யதார்த்தம் எது? - கருத்து சுதந்திரத்தின் பெயரால் ...

யதார்த்தம் எது ? 21 பிப்ரவரி 2015

யதார்த்தம் எது? நிகழ்ச்சி தனது முதலாவது கருப்பொருளாக அண்மையில் பிரான்ஸ் நாட்டில் சார்லி ஹெப்டோ சஞ்சிகை காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற தாக்குதல் தொடர்பாகவும், முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் கண்ணியம் காப்பதில் முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு தொடர்பாகவும் விரிவாக ஆராய்கிறது.

 
 

எமது உம்மத்